Iet uz publicitātes
Pārdomas par dzīvi "

Hourglass

(Aplūkojiet attēlu pirms ...)


Mēs paši mēram laiku
Kad tiek izmēģināts grēcinieka krekls.
Izlemjot būt vai nē
Neprasot dzīvot vai nedzīvot.

Kad smilšu graudi pasaulē ir tik milzīgi,
Kas nebūs mūsu mūžīgā mājā
Mēs zinām mūsu grēkus un vadāmies no bailēm.
Tas, kurš kādreiz mūs pārvērš putekļos.

Mēs domājam, kā šī diena ir dzīvojusies.
Vakar atstājis tikai ēnu.
Mēs nenovērtējam otro dzīves ...
Mēs steigā dzīvot, mēs runājam.

Un tikai tad, kad smiltis beidzas,
Kad pienāks laiks pēdējam.
Kas ir tikai smilšu graudis starp visiem
Lai būtu grēka laikā grēku nožēlu.

Un pēkšņi domāja, bet bija vai nebija
Kad jūs nomierināt savu dedzību,
Un atskatoties atpakaļ, kas ir aiz muguras?
Tas ir tukšs ... pilnīgi priekšā.

Smilšu pulkstenis vienā traukā
Un katrs smilts graudiņš, tāpat kā cilvēki,
Kas aizpilda tukšumu, crossover.
Varbūt nožēlojot ...

Avots: CypLIVE