Iet uz publicitātes
Pārdomas par dzīvi "

Dažreiz lasīt ...

Dažreiz lasot Svēto Tēvu,
Ņemot acis, viņš sāk redzēt skaidri.
Cik pasaule ir podletsov-
Dieva ienaidnieki un draugi Snake.

Lasot līnijas, kur vārdi, ka dvēsele,
Kā dāvana dota, lai saprastu sevi.
Viņš ir spējīgs dzirdēt, ja Dievs deva ausis.
Un sirds ir taisnība, lai sevi, lai ņemtu.

Un tas Kak pasaule nav sagrozīta,
Aizmirstot sākumu un beigas meklēšanu.
Un pazudušais dēls reiz atpakaļ.
Mājā, kur viņa tēvs bija gaida.

Dažreiz lasot Svēto Tēvu,
Un katrs līnija aizpildot dvēseli.
Es pateicīgi lūgties par viņiem!
Dievs glābj, ka tu iemācījies klausīties!

Avots: CypLIVE